ข้อมูล/สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์

Network-Places-icon

 

 

'

 

ระบบส่งข่าวข้อความสั้นกรมปศุสัตว์(SMS)

sms iconข้อมูลการใช้งานระบบส่งข่าวข้อความสั้นกรมปศุสัตว์(SMS)

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

 

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

@ ข้อมูลการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference) กรมปศุสัตว์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

@ ข้อมูลการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

การเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมปศุสัตว์

@ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมปศุสัตว์(www.dld.go.th)

ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ฯ

@ ข้อมูลการใช้งานระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์กรมปศุสัตว์