สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เชียงใหม่

170 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

PLG_PHOCAMAPS_FROM_ADDRESS:
or  Map