สนง.ปศจ.พะเยา

ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 

PLG_PHOCAMAPS_FROM_ADDRESS:
or  Map