ข้อมูล/สถิติ บุคลากรกรมปศุสัตว์

person 

 

ข้อมูล/สถิติ ข้าราชการ

ico stuff ข้อมูล/สถิติ ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูล/สถิติ ลูกจ้างประจำ

icon-48-groups ข้อมูล/สถิติ ลูกจ้างประจำในสังกัดกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

 

รวมคำสั่งโอนบุคลากรกรมปศุสัตว์

Places-icon50รวมคำสั่งโอนบุคลากรกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูล/สถิติ พนักงานราชการ

icon-48-contacts ข้อมูล/สถิติ พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

 

ทำเนียบผู้บริหารกรมปศุสัตว์

dg01ทำเนียบผู้บริหารกรมปศุสัตว์(อธิบดีกรมปศุสัตว์)

ที่มา : เว็บไซต์กรมปศุสัตว์(www.dld.go.th)

 

 

รวมคำสั่งย้ายบุคลากรกรมปศุสัตว์

folder-customer-icon50รวมคำสั่งย้ายบุคลากรกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์

 

dg02คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์

ที่มา : เว็บไซต์กรมปศุสัตว์(www.dld.go.th)

 

 

รวมคำสั่งเลื่อนบุคลากรกรมปศุสัตว์

Resume-icon50รวมคำสั่งเลื่อนบุคลากรกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

ประวัติคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์

dg03ประวัติคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์

ที่มา : เว็บไซต์กรมปศุสัตว์(www.dld.go.th)

 

รวมคำสั่งบรรจุบุคลากรกรมปศุสัตว์

Open-Folder-Add-icon50รวมคำสั่งบรรจุบุคลากรกรมปศุสัตว์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

ประวัติอดีตผู้บริหารกรมปศุสัตว์

dg04ประวัติอดีตผู้บริหารกรมปศุสัตว์

ที่มา : เว็บไซต์กรมปศุสัตว์(www.dld.go.th)